Các thông báo

Danh sách dự thi tiếng anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên ngày thi 25/12/2016

Ngày 22-12-2016
 

DANH SÁCH DỰ THI  TIẾNG ANH TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH

CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

NGÀY THI : 25/12/2016

 

Đọc tiếp...

Thông báo lịch thi và một số quy định về kì thi tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên cao học, NCS của Đại học Thái Nguyên tổ chức ngày 25/12/2016

Ngày 22-12-2016

Dưới đây là lịch thi cụ thể và quy định về trách nhiệm của thí sinh trong phòng thi. Thí sinh chú ý:

- Thời gian thi: Cả ngày Chủ nhật, 25/12/2016

+ Buổi sáng từ 06h45

+ Buổi chiều từ 13h30

- Địa điểm thi: Giảng đường C5, trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông - Đại học Thái Nguyên; Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (đối diện với Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc).

Đọc tiếp...