Tin mới cập nhật

Các Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng ngày: 10-10-2016; 1106 lần đọc
Các Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021
       
        Quyết định số 4130/QĐ-BGDĐT ngày 03/10/2016 về việc bổ nhiệm lại PGS.TS. Nguyễn Hữu Công chức vụ Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Nội dung chi tiết, xem tại đây!
 
        Quyết định số 4131/QĐ-BGDĐT ngày 03/10/2016 về việc bổ nhiệm lại PGS.TS. Trần Viết Khanh chức vụ Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Nội dung chi tiết, xem tại đây!
 
        Quyết định số 4132/QĐ-BGDĐT ngày 03/10/2016 về việc bổ nhiệm lại GS.TS. Đặng Văn Minh chức vụ Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định của Nhà nước.
Nội dung chi tiết, xem tại đây!
 
Tin bài: Thành Lê TCCB