Tin mới cập nhật

Các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác giữ chức vụ Trưởng, Phó ban chức năng và tương đương của Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng ngày: 25-10-2016; 1350 lần đọc
Các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác giữ chức vụ Trưởng, Phó ban chức năng và tương đương của Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Nội dung chi tiết, xem tại đây!
 
 
Tin bài: Thành Lê TCCB