Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

25 năm xây dựng và phát triển Đại học Thái Nguyên khẳng định uy tín và vị thế đại học vùng

Đăng ngày: 01-04-2019 | 4302 lần đọc
|

“Đại học quốc gia, đại học vùng là đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước” (Điều 7, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học)


Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) được thành lập ngày 04/4/1994 theo Nghị định số 31/CP của Chính phủ trên cơ sở sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ĐHTN cơ bản hoàn thiện theo mô hình của một đại học vùng, đa ngành, bao gồm các trường thành viên: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Nông Lâm, Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học, Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, ĐHTN đã có những bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc thành lập các đại học vùng, đồng thời khẳng định uy tín, vị thế trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04 - 11- 2013 của Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ĐHTN từng bước đổi mới, hội nhập quốc tế hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01- 7- 2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. 

1-4-2019-TH-1.jpg

Cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Thái Nguyên

Đa dạng hóa hoạt động đào tạo

Kế thừa và phát huy truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển của các trường đại học thành viên, công tác đào tạo của ĐHTN đã khẳng định uy tín và thương hiệu của mình trong quá trình đổi mới và hội nhập. Năm 2017, tất cả bảy trường đại học thành viên của ĐHTN đều đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, ĐHTN đào tạo 285 ngành, chuyên ngành ở các trình độ đào tạo, trong đó có 32 ngành trình độ tiến sĩ, 59 ngành thạc sĩ, 24 chuyên ngành bác sĩ chuyên khoa cấp I, II và bác sĩ nội trú; chín ngành đào tạo chương trình tiên tiến được nhập khẩu từ các nước Mỹ, Anh, Hà Lan; bốn chương trình đào tạo chất lượng cao. Ngoài ra, có trên 30 chương trình liên kết đào tạo từ trình độ đại học tới tiến sĩ với nước ngoài. Các ngành đào tạo của ĐHTN bao trùm tất cả các lĩnh vực đào tạo (trừ lĩnh vực an ninh - quốc phòng). Quy mô đào tạo năm 2018 là hơn 62 nghìn người, trong đó đào tạo sau đại học là gần 4.700 người (chiếm gần 10%); đặc biệt là có gần 700 lưu học sinh nước ngoài đang theo học, trong đó có 137 học viên sau đại học. Sự gia tăng các ngành nghề đào tạo, quy mô tuyển sinh, quy mô đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học đã phản ánh sự phát triển và từng bước khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo của ĐHTN.

Đến nay, ĐHTN đã đổi mới chương trình đào tạo và thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ cho 100% ngành học, bậc học. Năm 2018, các chương trình đào tạo được rà soát, cập nhật, đổi mới và phát triển theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đảm bảo chất lượng trong nước và khu vực. Riêng giai đoạn 2015 – 2018, ĐHTN đã rà soát, sắp xếp lại và mở mới 15 ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội. Các điều kiện đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành và trình độ đào tạo được công khai hóa. Đáng chú ý, ĐHTN đã thực hiện mô hình gắn kết giữa nhà trường với các đơn vị sử dụng lao động, góp phần nâng cao chất lượng, năng lực thực tiễn của người học.

1-4-2019-th-2.jpg

Giờ lên lớp của thày và trò Trường Đại học Y Dược

Điều 7 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học) quy định: “Đại học quốc gia, đại học vùng là đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước”, là trung tâm lớn thứ ba của đất nước về giáo dục đại học, ĐHTN đã có những đóng góp đáng kể trong đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước và quốc tế: đào tạo hơn 500.000 sinh viên hệ đại học, cao đẳng; hơn 15.000 thạc sĩ, tiến sĩ. Các cán bộ do ĐHTN đào tạo đã phát huy tốt kiến thức chuyên môn, năng lực thực tiễn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du, miền núi Bắc bộ và cả nước. Nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp Trung ương, cán bộ chủ chốt của nhiều địa phương, doanh nghiệp, các cán bộ cốt cán của nước bạn Lào và Cam – pu – chia.

1-4-2019-th-3.jpg

PGS.TS Mai Xuân Trường – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm trao bằng cho các tân thạc sĩ, tiến sĩ

Tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Bên cạnh chú trọng hoạt động đào tạo, ĐHTN còn thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ tính riêng giai đoạn từ 2014 - 2018, ĐHTN đã thực hiện hơn 5.260 đề tài nghiên cứu, trong đó có 38 đề tài, nhiệm vụ, chương trình, dự án cấp Nhà nước; 15 chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu hợp tác quốc tế; hai nhiệm vụ khoa học nghiên cứu theo đơn đặt hàng của Trung ương phục vụ Đại hội XII của Đảng; 714 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ, Tỉnh và Đại học; công bố 9.576 bài báo khoa học, trong đó có 1.720 bài công bố trên các tạp chí quốc tế, đặc biệt có 488 bài báo công bố trong danh mục ISI/Scopus; 14 sản phẩm khoa học - công nghệ được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ; bảy sản phẩm, quy trình công nghệ được thương mại hóa, ứng dụng có hiệu quả trong sản xuất và đời sống; hai chương trình chuyển giao công nghệ được tặng giải thưởng “Bông lúa vàng”; huy động trên 82,5 tỷ đồng ngoài ngân sách nhà nước đầu tư cho khoa học công nghệ.

1-4-2019-th-4.jpg

Giám đốc ĐHTN GS.TS Phạm Hồng Quang thăm trung tâm nuôi cấy mô của Trường Đại học Nông Lâm

Nhiều công trình NCKH của sinh viên và giảng viên ĐHTN đã đạt các giải thưởng cấp nhà nước, bộ, ngành như giải thưởng Kovalevskaia; giải thưởng Elsevier Foundation của Viện Hàn lâm Khoa Học và Nghệ thuật Hoa Kỳ năm 2015 trong lĩnh vực Toán học; giải Nhất Khoa học và Công nghệ toàn quốc dành cho giảng viên trẻ năm 2018; giải Nhất “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018 của nhóm các giảng viên trẻ Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai; tham gia mạng lưới “Đổi mới sáng tạo Việt Nam” do Chính phủ phát động. Bên cạnh đó, ĐHTN còn tích cực, chủ động hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với 15/15 tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với tổng kinh phí trên 300 tỷ đồng, trong đó hợp tác với tỉnh Thái Nguyên là 100 tỷ đồng.

1-4-2019-th-5.jpg

GS.TS Phạm Hồng Quang – Giám đốc Đại học Thái Nguyên và đồng chí Phạm Ngọc Thưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ký kết Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động khoa học công nghệ giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2023 trước sự chứng kiến của đại diện 02 đơn vị

Trong 25 năm qua, hợp tác quốc tế của ĐHTN không ngừng phát triển và đạt được những kết quả vượt trội như: Thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế; ký kết 382 thỏa thuận hợp tác; thực hiện 104 chương trình, dự án quốc tế; nhập khẩu chín chương trình tiên tiến của các nước có nền giáo dục hiện đại trên thế giới; thực hiện 27 chương trình liên kết đào tạo quốc tế; tổ chức 173 hội nghị, hội thảo có yếu tố quốc tế; thu hút 50,52 triệu USD.

1-4-2019-th-6.jpg

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Giám đốc Đại học Thái Nguyên Phạm Hồng Quang thăm một số thành tựu nghiên cứu khoa học của ĐHTN, tháng 11- 2018

Nâng cao các điều kiện đảm bảo chất lượng

Để có được kết quả đáng khích lệ nêu trên là quá trình phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, giảng viên ĐHTN trong nâng cao các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đến nay, tất cả bảy trường đại học thành viên thuộc ĐHTN được đánh giá và cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng  giáo dục. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của ĐHTN có 154 GS, PGS; 712 Tiến sĩ, sáu NGND và 81 NGƯT; hai thầy, cô được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động; 15 chiến sĩ thi đua toàn quốc, nhiều nhà giáo có trình độ đẳng cấp quốc tế thể hiện ở công bố hàng trăm bài báo quốc tế và chuyển giao hàng trăm dự án thành công. Sinh viên là người dân tộc thiểu số chiếm 30% nhưng chất lượng đảm bảo. Để nâng cao trình độ cho cán bộ, giảng viên, ĐHTN đã cử hơn 3.000 lượt người đi học tập, bồi dưỡng, trao đổi học thuật trong đó có hơn 600 lượt cán bộ, giảng viên đi học thạc sĩ và tiến sĩ; tiếp nhận 549 lượt giáo sư, tiến sĩ đến giảng dạy và gần 3.300 lượt sinh viên quốc tế từ hơn 20 quốc gia đến học tập, nghiên cứu và thực tập nghề nghiệp. ĐHTN trở thành môi trường thu hút người học đến từ mọi miền đất nước.

1-4-2019-th-7.jpg

PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục và lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo ĐHTN và các CSGDĐHTV tại Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo  dục.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2014 - 2018, tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học là gần 1.200 tỷ đồng. Từ các nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước, kết hợp với sự đầu tư, giúp đỡ của quốc tế, ĐHTN xây dựng được trung tâm học liệu chuẩn quốc tế, những phòng thí nghiệm trọng điểm, viện nghiên cứu, bệnh viện thực hành với các thiết bị, máy móc hiện đại, đồng bộ, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và giải quyết những vấn đề lớn về khoa học, công nghệ của vùng và đất nước.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, những đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội của vùng trung du và miền núi Bắc bộ nói riêng và cả nước nói chung, ĐHTN và một số trường thành viên đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý: “Huân chương Lao động” hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba; “Huân chương Độc lập” hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba; hai cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” và nhiều phần thưởng cao quý khác…./.

1-4-2019-th-8.jpg

Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan (tháng 01/2016)

 

Thanh Loan – TNU Media